סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4541

1
94
76
9
1
6
73
4
1
6
3
46
8
7
2
1
36
2
7
8
96
12
7