סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4542

68
2
79
53
9
6
4
17
3
92
36
7
18
2
5
4
27
64
7
83