סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4543

9
63
3
7
1
3
29
47
98
8
94
5
93
67
34
5
2
1
5
81
4