סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4547

8
1
19
24
84
5
98
12
7
7
1
1
74
98
7
65
98
63
1
7