סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4549

96
3
9
812
68
1
12
7
2
39
8
4
76
2
51
176
5
2
59