סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4551

3
8
15
895
2
5
6
59
1
31
58
5
16
2
4
6
719
71
6
8