סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4553

1
3
8
2
1
3
3
45
6
7
6
8
32
79
8
7
1
1
74
9
5
8
2
4
2
3