סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4556

281
4
32
6
9
4
4
87
16
6
2
5
57
69
4
8
1
4
29
8
512