סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4560

2
7
9
68
9
57
2
8
9
61
78
47
28
5
8
3
27
8
45
1
7
8