סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4562

6
3
8
2
54
249
5
1
86
39
7
14
38
7
5
962
46
9
1
7
4