סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4564

49
1
752
75
9
8
6
4
61
9
2
48
7
1
1
6
53
973
1
64