סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4565

8
3
1
3
75
74
38
3
9
6
26
97
8
5
4
71
52
68
9
3
1
7