סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4569

25
67
49
67
6
5
53
4
69
71
2
58
3
9
98
15
89
63