סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4578

36
8
2
36
1
5
7
9
31
38
174
62
16
3
8
9
4
51
2
9
61