סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4580

36
97
5
41
2
9
1
3
8
2
9
512
8
2
9
1
3
4
8
65
7
56
32