סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4581

67
4
92
5
24
8
1
86
9
23
7
45
4
38
7
3
62
6
92
1
84