סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4582

83
9
2
3
45
9
81
2
9
43
18
57
4
1
73
2
15
5
4
1
64