סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4584

47
8
2
9
7
4
6
74
1
68
5
426
1
61
7
45
1
7
4
6
9
3
15