סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4590

4
8
16
3
79
4
8
6
2
47
9
6
3
3
67
4
8
7
9
41
5
15
6
3