סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4594

63
19
6
1
5
4
2
8
64
7
6
138
2
3
75
3
9
4
5
2
1
41
83