סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4596

1
7
29
28
3
57
291
6
3
91
5
8
916
68
4
91
29
1
5