סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4604

5
19
7
3
4
1
4
1
63
8
25
84
37
4
15
6
6
5
9
3
2
21
8