סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4605

3
19
8
786
1
9
7
17
64
42
54
12
9
8
2
134
8
21
9