סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4606

74
6
3
17
84
97
23
17
4
7
26
91
15
73
21
5
5
19