סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4607

28
9
45
93
8
7
6
5
2
63
6
7
94
6
1
9
1
7
35
53
1
26