סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4609

56
7
3
24
9
8
6
2
3
61
6
37
8
87
9
4
5
9
8
71
2
6
38