סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4611

52
1
7
98
2
13
5
9
57
64
32
36
8
7
39
1
26
4
2
71