סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4612

8
2
36
4
3
39
1
1
673
2
3
1
7
281
5
9
36
1
8
42
6
5