סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4613

1
35
4
5
9
4
5
39
57
16
7
2
21
64
98
4
1
1
6
6
21
8