סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4614

73
9
98
4
2
7
3
8
2
43
95
3
17
46
7
2
7
6
2
1
37
4
86