סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4618

3
9
1
12
75
21
9
7
9
3
43
2
61
9
3
5
9
18
81
29
6
8
9