סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4620

7
5
4
1
2
1
25
7
25
94
7
125
6
78
59
3
15
8
8
3
6
1
6