סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4622

67
4
1
85
64
5
6
9
2
9
86
61
5
2
9
5
4
13
79
2
3
79