סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4625

5
39
92
35
1
1
2
2
78
9
8
1
9
21
6
7
6
6
51
79
31
4