סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4629

3
5
16
7
36
5
97
37
6
8
6
2
4
9
8
75
73
9
42
8
41
9
7