סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4634

64
93
87
5
69
2
2
16
6
43
1
97
5
3
21
7
56
24
91