סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4663

62
4
8
5
72
51
7
6
8
4
2
3
7
2
7
3
1
2
79
26
3
4
9
52