סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4666

4
15
1
37
2
69
5
78
2
8
6
8
3
2
41
8
36
9
34
8
83
7