סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4668

3
5
35
1
987
85
2
3
9
2
89
7
5
6
6
21
541
3
27
3
8