סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4669

3
657
2
1
8
9
46
83
2
2
81
5
4
98
48
1
5
9
7
863
5