סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4670

2
437
9
2
13
9
24
3
59
51
64
7
51
9
68
1
2
578
1