סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4671

23
6
1
9
6
3
94
57
28
5
429
6
72
86
45
4
2
3
1
9
57