סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4672

2
5
8
46
71
6
4
39
87
6
57
2
73
28
5
4
18
74
3
1
7