סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4678

7
26
18
5
3
4
5
9
32
38
57
96
19
3
7
5
6
8
49
47
3