סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4710

6
5
41
48
7
6
9
4
7
69
45
46
3
7
1
3
6
67
1
35
2
3
7