סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4712

41
2
87
34
6
74
3
96
9
75
1
83
9
64
2
27
64
3
58