סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4714

85
7
364
4
9
3
6
86
7
61
53
7
39
6
3
8
4
623
5
71