סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4718

9
8
31
61
2
1
7
4
7
54
4
98
3
72
4
8
9
7
6
57
27
8
5