סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4720

34
91
7
1
8
93
7
3
2
59
38
71
6
2
7
82
6
9
6
93
42