סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4722

31
6
8
4
1
72
2
3
85
2
49
5
36
1
58
8
4
61
4
3
3
2
75